Få et overblik over UFO-sagen med UFO Studiehæfte


Udenjordisk
tilstedeværelse i nyere tid


Nyere UFO beretninger


Berømte UFO beretninger


UFO nedstyrtninger


Kontakt beretninger


Piloter ser UFOer


Vidneerklæringer


Astronauter ser UFOer


Aktiviteter på Månen


Optagelser på Mars


Udenjordisk
tilstedeværelse i ældre tid


Bibelske beretninger


Gamle hulemalerier og relieffer


Gamle UFO beretninger


Observationer af Månen


Indiske beretninger


Indianske beretninger


Livet i universet


Livets opståen på Jorden


Uendelige dimensioner af liv


Det 'tomme' rum og livsbegrebet


Livets opbygning er universel


Rumfolkets
tilstedeværelse


Brev til Jordens menneskehed


Hvorfor kommer de?


Solsystemets tilstand

 

 
 

 


Soriano, Uruguay

UFO fotograferet 22. august 2012


Salt Lake City, USA

Moderskib fotograferet 13. juli 2012


Columbia, USA

En grøn flyvende "spindel" fotograferet over Manizales i Columbia. Objektet kom til syne efter et tordenvejr.


Over Europa

UFO fotograferet fra et fly 13. august 2011 på vej fra Budapest til London.


San Fransisco, USA

UFO fotograferet over øen Alcatraz i San Fransiscos bugt.


Colorado, USA

Ukendt objekt fotograferet 12. december 2011.


Sacramento, USA

Hundredvis af UFOer filmet bevæge sig rundt mellem hinanden på himlen 13. august 2011


Californien, USA

UFO fotograferet under en markbrand i 2006.


USA

Et rødt meget langt UFO på nattehimlen fotograferet gennem trægrene i forgrunden.


Hebei Province, Kina

UFO filmet over Luannan atomkraftværk 9. september 2011


Oregon, USA

UFO fotograferet 20. september 2011


Scotland

UFO fotograferet  20. september 2011. Det havde en summende lyd.


Devon, England

UFO fotograferet over Devon 7. marts 2011


Minnesota, USA

UFO fotograferet, mens det svævede over en sø i få minutter. Det roterede langsomt, da det steg til vejrs. (2011)


Tokyo, Japan

En sværm af UFOer filmet over Tokyo 18. maj 2011, mens de fløj med høj fart, skifte formation og ændre farve.


Fukushima, Japan

UFO fimet over Fukushima atomkraftværket efter katastrofen i april 2011


Californien, USA

 

UFO fotograferet 20. marts 2011 ud for den Californiske kyst. Forstørrelse til højre.


Tibet

Efter at bilens motor er gået i stå, stiger passagererne ud og ser dette UFO svæve over dem 20. februar 2011. Dets kraftfelt fik bilen til at gå i stå.


New Jersey, USA

UFO fotograferet og New York 20. marts 2011


São Torné, Brasilien

UFO fotograferet 12. februar 2009


Atlaneterhavet

En ophidset besætning på en spansk fiskekutter filmer og oplever ude på Atlanterhavet, hvordan to jetjagere forsøger at afskære et UFO, der svæver over vandet. Lige før jetjagerne kommer ind over anden gang, dykker UFOet ned i havet og forsvinder. Længere borte ses endnu et objekt, som i samme nu kommer med utrolig høj fart i retning mod kutteren og forsvinder hen over den, uden at besætningen lader til at bemærke dette objekt – men kameraet når at filme det. Kort efter ankommer en sort helikopter uden mærkning og sonderer området. Fra helikopteren kommanderer de besætningen over højttaler: ”Tag kameraet ned og hold op med at filme. Forlad området. Vi beordrer Jer øjeblikkeligt at forlade området og tage retning mod havnen. Dér vil I få videre instrukser.”


Texas, USA

UFO fotograferet 200 miles nord for Phoenix 16. juni 2010. Det fløj så hurtigt, at det fremtræder som et langstrakt objekt på billedet.


Bejing, Kina

UFO fotograferet fra et passagerfly 2010.


Cordoba, Argentina

Cylindrisk UFO fotograferet 9. januar 2011.


Atlantic City, USA

UFO fotograferet over en gruppe Thunderbird jetfly under en militær opvisning. 18. august 2009


Cornwall, England

UFO fotograferet 6. august 2009


Grækenland

UFO fotograferet i 2009Bladet UFO Kontakt


IGAP forlag


Byer på Månen! Artikel om NASA's manipulering med Måne billeder.


Artikel om videnskabsmanden Dr. Michael Wolf angående UFO tilsløring


Dr. Richard Boylan's hjemmeside. Om bl.a. vidner med insider viden om USA's hemmelige projekter, om stjernebørn, om Hopi-indianernes viden og meget andet.


Om hemmeligt stemplede dokumenter, som er frigivet ifølge loven om offentlighed i forvaltningen af 20 år gamle dokumenter.


NASA hjemmeside over kortlægning af Mars.


Share International - bl.a. om Visdommens Mestres og rumbrødrenes virke i vor tid.


National UFO Center bringer ugentligt friske UFO beretninger

IGAP - Internationalt Oplysningsprogram

George AdamskiGeorge Adamski startede IGAP - Internationalt Tilvænningsprogram - i 1959, baseret på den filosofi, at mennesker i alle dele af verden skulle have lejlighed til at vide hvad der foregår overalt på området: de flyvende tallerkener. Hans håb var, at så mange som muligt ville opdage sandheden om den nuværende tidsalder og imødegå den kommende tid - at lære at acceptere, gennem erkendelse, det faktum, at vi alle er borgere i Kosmos og Børn af den Kosmiske Kraft hvis love går gennem hele Kosmos. Disse love kan vi lære at forstå via studier og gennem forståelsen af "Videnskaben om Livet", som vi er gjort opmærksomme på ved tilstedeværelsen af venlige besøgende fra andre verdener.

Formålet med denne IGAP er at bringe enhver, hvorsomhelst, nyheder af hændelser fra alle dele af kloden i alle deres varierede aspekter. Hermed menes enhver nyhed som muligvis kan være af værdi i vore bestræbelser på at bibringe   menneskeheden en forståelse af, hvad der foregår i verden til enhver tid. Vi skal prøve at opdage hver eneste bevægelse i retning af den sandhed, som vi har accepteret; men som endnu ikke er officielt accepteret eller anerkendt i bredere kredse.

  • Den filosofi som blev bragt til verden af George Adamski er velovervejet og hjælper til at afdække sandheden om vor oprindelse og vor fremtidige skæbne.